W ramach świadczonej pomocy, możliwe jest wsparcie Klientów, którzy chcą skorzystać z konsultacji terapeutycznej w gabinecie lub przez internet. Spotkania skierowane są do osób, które doświadczają obniżenia nastroju, braku motywacji lub mają zaniżone poczucie własnej wartości. Konsultacja psychologiczna online to również propozycja dla tych, które nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości - np. po przeprowadzce do innego miasta czy kraju. Spotkanie online może więc być rozwiązaniem dla osób mieszkających z dala od stolicy lub kraju.

Pomoc psychologiczna z zacisza własnego domu

Psycholog przez internet świadczy dokładnie taką samą pomoc, jak ten przyjmujący w gabinecie. Z oferty skorzystać mogą więc także klienci, którzy podejrzewają u siebie lub też mają stwierdzone zaburzenia (np. lękowe lub depresyjne) a także fobie (np. społeczne). Konsultacje internetowe kierowane są również do osób, które mają ataki paniki lub znalazły się w trudnej sytuacji życiowej - np. związanej z pracą, wykształceniem, finansami, czy też z życiem osobistym. Pomoc online może być rozwiązaniem również dla tych, którzy przez swoje problemy mają trudności z wychodzeniem z domu lub spotykaniem obcych ludzi – dopiero z czasem można zdecydować się na spotkania tradycyjne, w gabinecie.

Selective focus of a pencil being used f
Cognitive behavioral therapy CBT book an

Konsultacja psychologiczna (po polsku)

Czas trwania: 50 min
Cena: 120 zł

Specjalizacja w pomocy z:

 • depresją

 • lękami

 • napadami paniki

 • niskim samopoczuciem

 • hipochondrią

 • fobią społeczną

 • zaburzeniami osobowości

 • niskim poczuciem własnej wartości

 • trudności z przeżywaniem i wyrażaniem własnych emocji

 • problemy z motywacją

 • kryzysowymi sytuacjami

 • odnalezieniem się w nowym mieście/kraju

     ...i z wieloma innymi problemami

 W dzisiejszych czasach doznajemy wielu problemów, które obciążają nasze zdrowie psychiczne. Depresja, fobie, uzależnienia, konflikty z innymi… nie zawsze jesteśmy w stanie sobie z nimi sami poradzić. Na szczęście nie musimy. W swojej pracy jak psycholog, wdrażam sprawdzone metody psychoterapeutyczne, aby pomóc klientom uporać się z tymi trudnościami i lepiej poznać samego siebie. Do każdego podchodzę z wyrozumiałością i empatią. Wzorując się na technikach terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu współpracuję z klientem, aby zrozumieć jego myśli, zachowania i emocje, oraz ich pochodzenie. Poprzez wspólne spotkanie w gabinecie w Warszawie lub on-line, wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć Twój cel.

Psychological consultation (in English)

Duration: 50 min

Cost: 140 zł

Specialized in helping with:

 • depression

 • anxiety

 • panic attacks

 • low self-esteem

 • hypochondria

 • social phobias

 • personality disorders

 • feelings of low self-worth

 • difficulties experiencing and expressing emotions

 • low motivation

 • life crises

 • finding oneself in a new place

     ...and many other problems

 In today’s world we face countless problems that leave a lasting impression on our mental health. Depression, phobias, addictions, interpersonal conflicts… these are issues that we can’t always deal with by ourselves. Luckily, we don’t have to. In my work as a psychologist, I implement proven psychotherapeutic methods to help clients overcome their hardships and better understand themselves. I approach everyone with compassion and empathy, no matter their history or current difficulties. Using techniques based in cognitive behavioral and schema therapies, I work together with my clients to better understand their thoughts, behaviors, emotions, and their origins. Either through in-person meetings at my Warsaw office or on-line, I trust that we’ll be able to reach your goals.

Konsultacje psychologiczne przez internet