Usługi/Services

Sesja psychologa
Psychologist's Office

Konsultacja psychologiczna (po polsku)

Czas trwania: 50 min
Cena: 120 zł

Specjalizacja w pomocy z:

 • depresją

 • lękami

 • napadami paniki

 • niskim samopoczuciem

 • hipochondrią

 • fobią społeczną

 • zaburzeniami osobowości

 • niskim poczuciem własnej wartości

 • trudności z przeżywaniem i wyrażaniem własnych emocji

 • problemy z motywacją

 • kryzysowymi sytuacjami

 • odnalezieniem się w nowym mieście/kraju

     ...i z wieloma innymi problemami

W dzisiejszych czasach doznajemy wielu problemów, które obciążają nasze zdrowie psychiczne. Depresja, fobie, uzależnienia, konflikty z innymi… nie zawsze jesteśmy w stanie sobie z nimi sami poradzić. Na szczęście nie musimy. W swojej pracy jak psycholog, wdrażam sprawdzone metody psychoterapeutyczne, aby pomóc klientom uporać się z tymi trudnościami i lepiej poznać samego siebie. Do każdego podchodzę z wyrozumiałością i empatią. Wzorując się na technikach terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu współpracuję z klientem, aby zrozumieć jego myśli, zachowania i emocje, oraz ich pochodzenie. Poprzez wspólne spotkanie w gabinecie w Warszawie lub on-line, wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć Twój cel.

Psychological consultation (in English)

Duration: 50 min

Cost: 140 zł

Specialized in helping with:

 • depression

 • anxiety

 • panic attacks

 • low self-esteem

 • hypochondria

 • social phobias

 • personality disorders

 • feelings of low self-worth

 • difficulties experiencing and expressing emotions

 • low motivation

 • life crises

 • finding oneself in a new place

     ...and many other problems

In today’s world we face countless problems that leave a lasting impression on our mental health. Depression, phobias, addictions, interpersonal conflicts… these are issues that we can’t always deal with by ourselves. Luckily, we don’t have to. In my work as a psychologist, I implement proven psychotherapeutic methods to help clients overcome their hardships and better understand themselves. I approach everyone with compassion and empathy, no matter their history or current difficulties. Using techniques based in cognitive behavioral and schema therapies, I work together with my clients to better understand their thoughts, behaviors, emotions, and their origins. Either through in-person meetings at my Warsaw office or on-line, I trust that we’ll be able to reach your goals.

Warsaw

©2020 by Patryk Roczon Psychological Services.